Team

Het team van de Drie Koningenschool heeft 50 teamleden en bestaat uit de directie, groepsleerkrachten, het zorgteam en het ondersteunend team.

De directie bestaat uit de directeur en 2 adjunct-directeuren. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er binnen de school gebeurt en voor de contacten buiten de school. De adjunct-directeuren ondersteunen hem daarbij en hebben beiden de dagelijkse leiding van één van beide locaties.

We verdelen de groepen in bouwen.  De onderbouw (groepen 1/2), de middenbouw (groepen 3,4 en 5) en de bovenbouw (de groepen 6,7 en 8).

De groepsleerkrachten begeleiden de kinderen in de groep en hebben de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling binnen een bepaald leerjaar. Een groep kan één of meer leerkrachten hebben.

Het zorgteam draagt zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en voor leerlingen die uitvallen. Het team bestaat uit 2 intern begeleiders en 2 onderwijsleerspecialisten. De intern begeleider heeft de coördinatie van (een deel van) de zorg binnen de school, doet diagnostisch onderzoek en verzorgt de contacten met externe organisaties voor wat betreft de zorg.
De onderwijsleerspecialist verzorgt de begeleiding van kinderen met uitval. Dit kan in of buiten de klas zijn.

Het ondersteunend team is verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden als administratie en conciërgewerkzaamheden. Het team bestaat uit 1 financieel- administratief medewerker(ondersteuning directie en team), de overblijfcoördinator  en een conciërge.

Samen zorgen al deze mensen dat de Drie Koningenschool goed draait en dat de school in ontwikkeling blijft.