Oudervereniging


 
Net als alle andere basisscholen ontvangt de Drie Koningenschool bijdragen van de overheid waarmee (vrijwel) alle onkosten van het reguliere onderwijs worden gefinancierd.
Een groot aantal activiteiten echter (o.a. schoolreisjes, Sinterklaas, carnaval, kerstviering, Pasen) valt niet onder dit regulier bekostigde lesprogramma of budget.
Deze activiteiten, waarmee de kinderen regelmatig iets extra’s wordt geboden, worden georganiseerd en betaald door de oudervereniging (OV).
 
Om al deze activiteiten te organiseren is natuurlijk geld nodig. Om die reden vraagt de oudervereniging alle ouders om een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Iedere ouder die deze jaarlijkse bijdrage betaalt, is automatisch lid gedurende het schooljaar.
 
De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met een landelijk gemiddelde, wat er gepland staat voor het komende jaar en vanzelfsprekend met wat er nog in kas is. De hoogte van de bijdrage voor het schooljaar 2016- 2017 bedraagt € 40,-.
 
Hoewel het bijdragen en het daarmee lid worden van de vereniging niet verplicht is, vraagt de oudervereniging u toch vriendelijk om uw begrip en medewerking. Door het betalen van dit bedrag helpt u mee er voor te zorgen dat de hierboven genoemde activiteiten en nog vele andere door kunnen gaan en uw kind(eren) een fijne tijd hebben op de Drie Koningenschool.
Vanzelfsprekend staat het u vrij meer bij te dragen dan het jaarlijks gevraagde bedrag.
 
De activiteiten van de oudervereniging worden voorbereid en uitgevoerd door de oudervereniging in samenwerking met de activiteiten coördinatoren van school. Bij de uitvoering van de activiteiten worden ook (klassen-) ouders en overige leerkrachten ingeschakeld. Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan het slagen van de activiteiten.
 
De lijst hieronder geeft een goede indruk van een greep uit de activiteiten die de oudervereniging organiseert.
 
Sinterklaas: Voor deze gezellige tijd van het jaar zorgen we voor de aankleding van de schoolgebouwen, regelen we dat de Sint en zijn pieten de gehele dag op school aanwezig zijn. Ook zorgt de OV voor de cadeautjes die de kinderen in hun schoen krijgen en op de feestelijke dag krijgen. Voor de groepen 6,7 en 8 regelen we het geld voor de surprises. Ook voor de activiteiten in de klas zoals het pepernoten bakken of speculaas versieren zorgt de OV voor de ingrediënten. Naast de pepernoten die de Sint en zijn pieten uitdelen op 5 december zorgen we ook voor drinken in de ochtend.
 
Kerstfeest: Ook voor deze activiteit zorgen we voor de aankleding van de schoolgebouwen. Deze aankleding is de laatste jaren uitgebreid met verschillende kerstbomen en kerststallen. Het kerstdiner wordt geregeld door de hulpouders van de klassen maar wordt betaald door de oudervereniging. Ook zorgt de OV voor de drankjes en het dessert tijdens het kerstdiner.
 
Drie Koningen: Dan zorgen we voor de cakes, bonen en limonade.
 
Carnaval: Dan zorgen we voor de aankleding van de schoolgebouwen, een leuke opening van de ochtend en een hapje en drankje tussendoor. Soms verzorgen wij een springkussen, stormbaan of andere extra activiteit voor de kinderen.
 
Pasen: Voor dit feest zorgen we voor de aankleding van de schoolgebouwen en het paasontbijt.
 
Sportdag/ Bosdag/ Schoolreisje: Deze drie activiteiten rouleren per jaar.
Voor dit schooljaar staat het schoolreisje op het programma. Wij verzorgen de entree en het busvervoer voor deze dag.
 
 
Verkeersveiligheid rond de school: hiervoor worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Denk daarbij aan de dodehoek activiteit, streetwise, maar ook het aanschaffen van materiaal voor het schoolplein/verkeersplein.
 
Afscheidsavond groep 8: De OV verzorgd deze avond de aankleding en de hapjes en drankjes.
 
Bij alle activiteiten proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met kinderen met een voedselallergie.
 
 
 
Op dit moment hebben we 15 leden in de oudervereniging.
 
De oudervereniging stelt zich aan u voor:
Natasja Uffing                  voorzitter
Diana Berkhof                  vicevoorzitter
Claudia Schipper              secretaris
Raymond van Rhee        penningmeester
Annigje Agterberg
Carola  Edixhoven
Rebecca van Mameren
Angela van Dijk
Anita de Wit
Annemiek Pelle
Annemieke/Giacomo Invernizzi
Liesbet Baekelandt
Mirelle Guillaume
Monique Smeding
Suzanne Spies
 
Mocht u nog vragen hebben over de oudervereniging, stel ze gerust! U kunt uw vraag mailen naar: ov@driekoningenschool.nl.
Documenten:
Jaarrekening 2015-2016